Điện thoại: 024.35551970

Hotline: 0969.161.661

Fax: 024.35551970

Thời gian làm việc

Sáng: 8:00 - 11:30 pm

Chiều 1:30 - 5:30 pm

Công bố thông tin

Báo cáo của Cổ đông về ngày trở thành cổ đông lớn

CBTT của Cổ đông về ngày trở thành Cổ đông lớn

Hủy DSCĐ chốt ngày 23/02/2021 và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hủy DSCĐ chốt ngày 23/02/2021 và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan - Ông Nguyễn Minh Tú

Báo cáo của Cổ đông về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo của Cổ đông Đỗ Thị Phương về ngày không còn là cổ đông lớn

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

  Điện thoại: 024.35551970

  Hotline: 0969.161.661

Mạng xã hội

Truy cập

Đang online: 14

Lượt truy cập: 83690